enrupl

Strona głównaStruktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Spółką holdingową Grupy KDM Shipping jest spółka KDM Shipping Public Limited (Cypr), której kapitał zakładowy składa się z 9 296 000 akcji zwykłych, dających prawo do 9 296 000 głosów.

Stan akcjonariatu:

Akcjonariusz Liczba akcji %
Kostiantyn Molodkovets 3 100 000.00 33.35%
KM Management Limited 2 000 000.00 21.51%
Free float 4 196 000.00 45.14%
Including
PFI PZU 987,184.00
10.40%
Other, non-listed 200 000.00
2.15%
Ogółem 9 296 000.00
100.00%