enrupl

Strona głównaStruktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu

Spółką holdingową Grupy KDM Shipping jest spółka KDM Shipping Public Limited (Cypr), której kapitał zakładowy składa się z 9 296 000 akcji zwykłych, dających prawo do 9 296 000 głosów.

Stan akcjonariatu:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów (%)
Kostiantyn Molodkovets 5.100.000 54,86%
Denys Molodkovets 1.197.321 12,88%
Pozostali akcjonariusze 2.319.436 24,95%
Free float 679.243 7,31
Ogółem 9.296.000 100,0%