enrupl

Strona głównaInformacje o akcjach

Informacje o akcjach

Rynek notowań Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Waluta notowań PLN
Liczba akcji 7.296.000 akcji zwykłych
Kapitalizacja PLN 0
Bieżąca cena akcji PLN 0.00
Nazwa skrócona KDM
Kod ISIN CY0102492119