enrupl

 

KDM Shipping

KDM Shipping jest jednym z liderów ukraińskiej branży żeglugi transportowej, koncentrującym się na niszowym segmencie transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego.

Główne obszary działalności firmy Przewożone towary Kraje żeglugi
Przewozy transportem wodnym suchych ładunków masowych w regionie Morza Czarnego, Morza Azowskiego i Morza Śródziemnego
Usługi remontowe statków
Budowa statków
Dział załogowy
Rzeczne przewozy pasażerskie
Ziarno
Złom
Śruta słonecznikowa
Otręby
Szpat polny
Drewno
Nawozy
Cement
Groch
Sprzęt
Inne ładunki
Rosja
Ukraina
Turcja
Włochy
Albania
Grecja
Gruzja
Chorwacja
Rumunia
Inne kraje w regionie Morza Śródziemnego

Grupa dysponuje flotą masowców do rzecznego i morskiego transportu ładunków sypkich. Dzięki płytkiemu zanurzeniu statki te mogą wpływać do głównych portów śródlądowych i morskich w rejonie Morza Czarnego i Azowskiego. Grupa świadczy także usługi przewozu rzecznego pasażerów w rejonie Kijowa i w innych rejonach Ukrainy (za pomocą floty liczącej osiem pasażerskich statków rzecznych), oraz usługi napraw i remontów jednostek pływających we własnej stoczni znajdującej się w Chersoniu.

Grupa stworzyła zintegrowany pionowo model biznesowy. Podstawowa działalność Grupy, polegająca na transporcie towarów sypkich, jest wspierana przez własną stocznię remontową, usługi agencyjne w wybranych portach oraz dział załogowy, co przekłada się na efektywność kosztową i umożliwia Grupie zachowanie przewagi konkurencyjnej.