enrupl

Strona głównaKDM Shipping planuje ofertę publiczną - komunikat prasowy

KDM Shipping planuje ofertę publiczną - komunikat prasowy

KDM SHIPPING PODEJMUJE DECYZJĘ O PRZEPROWADZENIU OFERTY PUBLICZNEJ I WEJŚCIU NA GPW

Grupa KDM Shipping, jeden z ukraińskich liderów branży żeglugi transportowej, koncentrujący się na niszowym segmencie transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego, podjęła decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej i debiucie na GPW.

Spółka planuje dopełnienie niezbędnych wymogów formalnych i publikację prospektu w najbliższych dniach.

Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są: KBC Securities N.V. Odział w Polsce (Główny Menedżer oferty), Jaspen Capital Partners (Współorganizator oferty), Baker & McKenzie oraz Dr. K. Chrysostomides & Co LLC (doradcy prawni). Audytorem Spółki jest KPMG.

Grupa KDM Shipping jest jednym z ukraińskich liderów branży żeglugi transportowej w regionie, w którym prowadzi działalność. Grupa dysponuje flotą składającą się z ośmiu masowców do rzeczno-morskiego transportu ładunków masowych, o łącznej nośności 25 206 ton. Dzięki płytkiemu zanurzeniu statki te mogą wpływać do głównych portów śródlądowych i morskich w rejonie Morza Czarnego i Azowskiego. Grupa obsługuje także linię turystyczną na Dnieprze w rejonie Kijowa (za pomocą floty liczącej osiem pasażerskich statków rzecznych), oraz świadczy usługi napraw i remontów jednostek pływających we własnej stoczni remontowo-budowlanej znajdującej się w Chersoniu. Grupy posiada w także własne agencje w wybranych portach oraz własny dział załogowy, co przekłada się na efektywność kosztową i umożliwia Grupie zachowanie przewagi konkurencyjnej.

W najważniejszym segmencie swojej działalności, tj. transporcie suchych towarów masowych, Grupa koncentruje się przede wszystkim na przewozie ziarna, ale transportuje także złom, śrutę słonecznikową, drewno, otręby, drobnicę i inne towary.

Grupa transportuje towary przede wszystkim z portów Rosji i Ukrainy, do portów zlokalizowanych w Turcji, Gruzji, Włoszech, Grecji i Albanii. W 2011 roku Grupa przewiozła łącznie ok. 665 tys. ton towarów, w porównaniu z ok. 529 tys. ton w 2010 roku.

W 2011 r., w rankingu “League of the Best” („Liga Najlepszych”), sporządzonym na podstawie oficjalnych danych SSCU (State Statistics Committee of Ukraine - Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy), Grupa zajęła siódme miejsce w kategorii transportu śródlądowego, trzecie w kategorii transportu morskiego oraz czwarte w kategorii prac stoczniowych. Tym samym Spółka znalazła się wśród liderów różnych segmentów transportu wodnego na Ukrainie.

Głównym akcjonariuszem Spółki jest Konstantyn Molodkovets, będący założycielem Spółki i pełniący funkcję Prezesa Zarządu, posiadający 78,5% akcji. Pozostałe 21,5% akcji jest w posiadaniu (pośrednio bądź bezpośrednio) innych osób fizycznych.

Na koniec 2011 roku Grupa zatrudniała ok. 250 pracowników.

WYNIKI FINANSOWE

W 2011 roku Grupa zanotowała przychody na poziomie 29,2 mln USD, oraz zysk netto w wysokości 14,2 mln USD, w porównaniu do odpowiednio 13,9 mln USD i 5,1 mln USD rok wcześniej.

Przychody i rentowność działalności Grupy w 2011 r. wzrosły i osiągnęły poziom zbliżony do przedkryzysowego roku 2008, dzięki ogólnemu wzrostowi stawek za usługi transportowe wynikającemu ze zniesienia zakazu eksportu zboża w Rosji i wysokich ceł na Ukrainie, wzrostowi udziału przewozów z ładunkiem również na trasach powrotnych i zmniejszeniu liczby dni przestojów, a także zwiększeniu skali działalności remontowej oraz lepszym warunkom atmosferycznym wpływającym na transport pasażerski.

Mimo trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej na rynku ukraińskim i rynkach międzynarodowych, Grupa odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe także w latach 2009-2010.

Struktura przychodów Grupy wygląda następująco (dane na koniec 2011 roku):STRATEGIA

Cele strategiczne Grupy obejmują

  • Zwiększenie skali działalności w zakresie transportu towarów suchych z myślą o wykorzystaniu prognozowanego wzrostu znaczenia eksportu zboża w regionie
  • Wykorzystanie korzystnej sytuacji na rynku do powiększenia floty o jednostki używane i nowe
  • Zwiększenie udziału w rynku rzeczno-morskich przewozów towarów suchych (wymagającego floty o niskim zanurzeniu) w rejonie Morza Czarnego i Morza Azowskiego
  • Rozwój działalności stoczni dla zaspokojenia rosnącego popytu na usługi remontowe ze strony zewnętrznych klientów oraz Spółki, a także rozwój działalności w zakresie budowy statków
  • Wejście w nowe segmenty usług przewozów turystycznych i cateringowych na Dnieprze w Kijowie

Po analizie różnych wariantów pozyskania kapitału, oraz wstępnej ocenie możliwego zainteresowania ze strony inwestorów giełdowych, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu oferty publicznej na polskim rynku i wejściu na GPW. Chcemy zdynamizować realizację naszej strategii rozwoju i wykorzystać bardzo dobre perspektywy rozwoju branży transportu rzeczno-morskiego suchych towarów masowych w rejonie Morza Czarnego, Azowskiego i Śródziemnego, w którym działamy. Wierzymy, że inwestorzy docenią silne fundamenty naszej firmy oraz jej unikalny model biznesowy – powiedział Konstantyn Molodkovets, Prezes Rady Dyrektorów KDM Shipping Ltd.