enrupl

Strona głównaTransport ładunków masowych

Transport ładunków masowych

KDM Shipping dysponuje dziesięcioma jednostkami rzeczno-morskimi o łącznej nośności 29 673 ton.

Nazwa statku Nośność (DWT) Szerokość (m) Zanurzenie (m) Wysokośćść boczna (m) Długość (m)
Omskiy-7 3,183 14.8
3.2
5.0
103.7
Omskiy-127 3,183 14.8
3.2
5.0
105.0
Omskiy-147 3,128 14.8
3.3
5.0
102.5
Omskiy-157 2,916 14.8
3.1
5.0
102.5

Wszystkie statki Grupy zarejestrowane są w Rejestrze Statków Ukrainy, z wyjątkiem dwóch, Danapris-1 i Danapris-5, które są wpisane do Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków („RMRS”).

Wszystkie statki do transportu ładunków suchych Grupy są certyfikowane do przewozu ziarna luzem i ładunków masowych stałych (takich jak kukurydza, pszenica, śruta słonecznikowa, pszenica, otręby, szpat polny, złom, drewnogroch i jęczmień). Ponadto pięć statków ma dodatkowe certyfikaty Rosyjskiego Morskiego Rejestru Statków i Rejestru Żeglugi Ukrainy, niezbędne do transportu substancji niebezpiecznych objętych regulacjami IMO kategorii 4.2 i 5.1 (łatwopalne ciała stałe i substancje utleniające, takie jak azotan amonu, sodu i chlorek).